Digwyddiadau

ArddangosfaWorktown: Lluniadau Falcon Hildred

Wedi'i Orffen
22 Gorffennaf 201326 Ionawr 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Arddangosfa o waith oes yr artist Falcon Hildred, sy'n dogfennu tirweddau ac adeiladau diwydiannol Cymru a Lloegr.

Dyma arddangosfa bartner rhwng Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Ironbridge Gorge Museum Trust Limited, a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Falcon Hildred © Yr artist
© Yr artist
Digwyddiadau