Digwyddiadau

Arddangosfa: Pabi'r Coffau

Amgueddfa Lechi Cymru
Wedi'i Orffen
3 Gorffennaf–31 Rhagfyr 2017, 10am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Arddangosfa sy'n ymchwilio i'r cysylltiad rhwng y defnydd diwylliannol o'r pabi er coffad a bioamrywiaeth, sef astudio rhywogaethau planhigion ac anifieiliaid yn eu hamgylcheddau naturiol.

Arddangosfa deithiol o Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Digwyddiadau