Digwyddiadau

ArddangosfaLlechi Hanesyddol gan Bob Roberts

Wedi'i Orffen
31 Ionawr31 Rhagfyr 2017
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Cyfres o luniau cyfansawdd wedi eu creu o’r arteffactau hanesyddol ac adeiladau sydd yn dal i’w gweld  yn Chwarel Lechi Dinorwig. Fel treiddir amser mae'r dystiolaeth sydd yn ei le yn dirywio ac yn y pendraw caiff ei golli i hiliogaeth. Y gobaith yw y bydd y lluniau hyn yn ein atgoffa o’r diwydiant oedd yn ganolog ar un amser i fywyd yng ngogledd Cymru.

 

Digwyddiadau