Digwyddiadau

DigwyddiadArddangos Inclein cludo llechi Vivian

Wedi'i Orffen
Pob Dydd Mercher yn Awst, 2pm - 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dydd Mercher:  17.8.2017 ;  23.8.2017 ; 30.8.2017  2pm - 3pm  (os yw'r tywydd yn caniatau - plis checiwch cyn trafeilio)

Arddangos yr inclein cludo llechi - yr unig inclein sydd ar waith yn ngledydd Prydain heddiw!

Sut oedd cael y llechi I lawr y mynydd at y trenau? Yr ateb yw – gyda inclenau.

Llwythid y llechi ar wagenni a fyddai’n disgyn I lawr yr inclein ar gledrau hyd y gwaelod, lle caent eu gwagio. Byddai gwrthbwys wedyn yn tynnu’r wagenni gweigion yn ol I fyny’r inclein a byddai’r broses yn cychwyn drachefn.

Cafodd yr inclein hon – a alwyd yn V2 ei hadfer I’w chyflwr gwrieddiol yn 1998, diolch I grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a bellach mae modd I’w gweld ar waith gyson.

* Lleolir yr inclein ym Mharc Gwledig Padarn. I gyraedd yr inclein dylid fynd heibio safle Rheilffordd y Llyn a dilyn y llwybyr.

Inclein Vivian ALC

Digwyddiadau