Bwyd a Diod

Cynnigir amrywiaeth o fwyd a diod yng nghaffi'r Ffowntan, o frechdanau a chawl cartref i deisennau, danteithion a phrydau poeth.

Mae popeth wedi'i baratoi ar y safle gan ddefnyddio'r cynnyrch lleol a Chymreig gorau lle bynnag fo'n bosibl.

Mae bwydlen arbennig i'r plant a gellir darparu bocs bwyd, ac mae cadeiriau babi a gweithgareddau lliwio ar gael ar gais hefyd.

Mae byrddau picnic ar gael y tu allan i'r caffi.