Ailagor yr Amgueddfa

Cwestiynau Cyffredin

Ydw i’n gallu dod â phicnic?

Oes mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. 

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae croeso i gŵn ar y safle, ond rhaid eu cadw ar dennyn BYR ar bob adeg, os gwelwch yn dda.

Nodwch mai dim ond Cŵn Tywys sy’n cael mynediad i mewn i’r adeiladau a orielau.

Yw’r toiledau a chyfleusterau newid babi ar agor?

Mae ein toiledau a’r cyfleusterau newid babi yn parhau ar agor. Rydym wedi rhaglennu trefn lanhau estynedig ar gyfer y gofodau yma, a byddwn yn cyfyngu’r niferoedd all defnyddio’r cyfleusterau ar yr un pryd.

Oes angen i mi dalu i barcio?

Cyngor Gwynedd sy'n berchen ar faes parcio Maes Parcio Gwledig Padarn ac yn ei weithredu. Mae'r parcio'n costio £4.50. Mae’n bosib talu a cherdyn (www.paybyphone.co.uk/ neu defnyddiwch yr app ffôn / Lleoliad 804552)  Os mai dim ond gydag arian parod y gallwch dalu, byddwch yn ymwybodol na allwn gyflenwi newid ar hyn o bryd.

Profiad yr Ymwelydd

Mae'r safle'n dychwelyd i'w batrwm agor arferol ond mae’n bosib y bydd eich ymweliad ychydig yn wahanol i'r arfer. Mae'r rhan fwyaf o'n mannau dan do wedi ailagor ond mae cyfyngiadau capasiti mewn rhai e.e. Tai'r Chwarelwyr ac Arddangosiadau Hollti Llechi. Bydd rhain yn cael eu nodi'n glir ar y safle. Cadwch olwg am unrhyw arwyddion newydd o amgylch y safle a'u dilyn. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael wrth gyrraedd.