Datganiadau i'r Wasg

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau wedi cyflwyno ystafell synhwyraidd newydd

Agorwyd yr ystafell synhwyraidd yn swyddogol gan cyflwynydd BBC Radio Wales Wynne Evans, gwelwyd yma gyda Rhys Thomas.

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau wedi cyflwyno ystafell synhwyraidd newydd lle gall ymwelwyr sydd â chyflyrau fel awtistiaeth neu anableddau dysgu ymlacio a dianc o sŵn a phrysurdeb yr orielau.

 

Mae’r Ystafell Ymlacio yn cynnwys llawr meddal, lliwgar, gyda chlustogau cyffyrddus, nenfwd sy’n newid lliw, synau naturiol fel cân yr adar a thonnau’n torri, a detholiad o deganau o wahanol weadau.

 

Credir mai’r ystafell hon, oedd arfer bod yn ystafell cymorth cyntaf, yw’r gyntaf o’i bath mewn amgueddfa gyhoeddus yng Nghymru.

 

Cafodd y syniad ei awgrymu gan y cynorthwy-ydd oriel, Suzanne Benney, fu ar ddiwrnod hyfforddiant eiriolaeth awtistiaeth ac sydd â mab awtistig. Ar sail ei phrofiadau ei hun, ac ymweliad ag ysgol arbennig Pen-y-Bryn yn Abertawe, fe luniodd hi ‘restr siopa’ ar gyfer yr ystafell, gan gynnwys lampau swigod a theganau gyda gwahanol weadau. Dywedodd Susan: “Mae’n bwysig iawn cael ystafell lle mae modd ymlacio – gall wneud gwahaniaeth go iawn i ymweliad.”

 

Mae staff eraill wedi bod yn helpu – gan gynnwys Rhys Thomas, gwirfoddolwr yn ei arddegau sydd ag awtistiaeth.

 

Dywedodd rheolwr gwasanaethau ymwelwyr, Leighton Sault-Jones: “Mae’r Ystafell Ymlacio yn gwella’r gwasanaeth y gallwn ei gynnig i ymwelwyr yn sylweddol.”