Datganiadau i'r Wasg

Hanesydd teledu yn datgelu arferion Nadoligaidd y gorffennol

Hanesydd teledu yw Ruth Goodman sy’n hefyd yn ail-greu hanes, a bydd yn datgelu dulliau rhyfeddol dynion a menywod cyffredin o ddathlu’r Nadolig yn Narlith Nadolig Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a gynhelir am ddim ar ddydd Sul 26 Tachwedd.

Diddordeb pennaf Ruth yw bywyd bob dydd pobl y gorffennol, ac yn ei sgwrs yn yr amgueddfa yn Abertawe bydd yn datgelu sut i ddathlu Nadolig Fictoraidd.

Mae wedi ymddangos yn rhai o raglenni teledu hanesyddol mwyaf poblogaidd y blynyddoedd diwethaf – gan gynnwys Victorian Pharmacy, Wartime Farm ac Edwardian Farm – lle byddai hi a’i chyd-gyflwynwyr yn byw ac yn gweithio fel cenedlaethau’r gorffennol i weld sut fyddai’n cyndeidiau yn dygymod heb dechnoleg fodern.

Bydd Ruth yn rhannu cyfrinachau oes Fictoria yn y Ddarlith Nadolig, sydd am ddim ac yn dechrau am 2.30pm ar ddydd Sul 26 Tachwedd.