Datganiadau i'r Wasg

Prif Gyfarwyddwr Newydd ar gyfer AOCC

Mae Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (AOCC) wedi penodi Prif Weithredwr presennol Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Gogledd Iwerddon (AOCGI) fel ei Prif Gyfarwyddwr nesaf.
Bydd Michael Houlihan yn cymryd lle Anna Southall fel Cyfarwyddwr AOCC a bydd yn cychwyn ar ei swydd newydd ym mis Ebrill, 2003.

Mae Mr Houlihan, 54, sydd yn ffigwr profiadol a nodedig yn y sector amgueddfeydd a threftadaeth, wedi gweithio cyn hyn ar lefel uchel yn nifer o amgueddfeydd cenedlaethol a rhanbarthol mwyaf blaenllaw y DU.

Rhwng 1971 a 1984, fe'i dyrchafwyd i fod yn Geidwad Arddangosfeydd Parhaol a Phennaeth Ymchwil Arddangosfeydd yn yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol cyn ymuno ag Amgueddfa a Gerddi Horniman fel Dirprwy Gyfarwyddwr ac yna fel Cyfarwyddwr o 1994. Penodwyd Mr Houlihan fel Prif Weithredwr cyntaf AOCGI ym 1998.

Yn AOCGI, arweiniodd yr uniad rhwng tair amgueddfa wahanol a noddwyd yn genedlaethol; gan osod ffocws a gweledigaeth unedig iddynt a datblygu rhaglen uchelgeisiol ar eu cyfer.

Cawsai'r holl yma eu cyflawni o dan amodau heriol iawn ond gyda'r Amgueddfa'n derbyn cefnogaeth gryf o bob rhan o'r gymuned.

Dywedodd Paul Loveluck, Llywydd AOCC: "Rwy'n falch iawn ein bod ni wedi sicrhau gwasanaeth Prif Gyfarwyddwr sydd mor uchel ei barch ac mor nodedig. Mae profiad eang, amrywiol a neilltuol Michael o fewn Amgueddfeydd Cenedlaethol ynghyd â'r egni a ddangosodd ar hyd ei yrfa yn argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol a pharhad gwaith Anna Southall a gwaith fy rhagflaenydd, Mathew Prichard.

"Mae AOCC yn wynebu dyfodol cynhyrfus a heriol. Mae mynediad am ddim yn denu mwy o ymwelwyr o lawer yn barod. Drwy gydol ei yrfa mae Michael Houlihan wedi rhoi pwyslais mawr ar wneud y casgliadau yn berthnasol ac yn hygyrch ac edrychwn ymlaen at y cyfraniad y bydd yn ei wneud pan fydd yn ymuno ag AOCC."

Dywedodd Michael Houlihan: "O gofio bod AOCC yn gofalu am amrywiaeth unigryw o gasgliadau o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol - a bod y staff a'r Cyngor yn meddu ar arbenigrwydd mor eang - fe fydd yn anrhydedd o'r mwyaf cael ymuno a'r tim ."

Ceir gwybodaeth ychwanegol oddi wrth Helen Talfryn Walters, Prif Swyddog y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 029 20573141 neu Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Strategol, ar 029 20573162