Datganiadau i'r Wasg

Cyfarfod agored y Cyngor

Gwahoddir y cyhoedd i fod yn bresennol yng nghyfarfod nesaf Cyngor AOCC. Bydd y cyfarfod nesaf ar Dachwedd 29ain yn ystafell Augustus a Gwen John, Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd, am 10.00am.

Mae croeso hefyd i aelodau o'r cyhoedd i ymuno yn y cyfarfod o Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, trwy gyfrwng cysylltiad fideogynadledda.