Datganiadau i'r Wasg

Codi'r Llen: Seminar Ymchwil AOCC Reconstructing Ancient Continents

Mike Bassett

Bydd y Seminar Ymchwil hon yn digwydd yn Ystafell Bwyllgor AWC ar Ddydd Mercher, 1 Hydref 2003, i gychwyn am 12:30 ac i orffen dim hwyrach na 1:30.
Yn dilyn cyflwyniad ffurfiol bydd cyfle i staff drafod y prosiect, a chyfrannu.

Rhaglen Seminar Ymchwil 2003