Datganiadau i'r Wasg

Codi'r Llen: Ymchwil yn AOCC - Japanese tea ceremony utensils

Andrew Renton

Bydd y Seminar Ymchwil hon yn digwydd yn Ystafell Addysg Archaeoleg, AOG ar Ddydd Mercher, 5 Tachwedd 2003, i gychwyn am 12:30 ac i orffen dim hwyrach na 1:30. Yn dilyn cyflwyniad ffurfiol bydd cyfle i staff drafod y prosiect, a chyfrannu.

Rhaglen Seminar Ymchwil 2003