Datganiadau i'r Wasg

Ymweliad brenhinol ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gau ddydd Mawrth 5 Mehefin 2007 oherwydd achlysur a gynhelir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Ei Mawrhydi'r Frenhines. Am resymau diogelwch, ni fydd modd agor yr Amgueddfa i'r cyhoedd.