Datganiadau i'r Wasg

Codi'r Llen: Ymchwil yn AOCC Dishing the dirt on our ancestors

Lucy McCobb

Bydd y Seminar Ymchwil hon yn digwydd yn Ystafell Ystafell Bwyllgor AWC ar Ddydd Mercher, 12 Rhagfyr 2003, i gychwyn am 12:30 ac i orffen dim hwyrach na 1:30. Yn dilyn cyflwyniad ffurfiol bydd cyfle i staff drafod y prosiect, a chyfrannu.