Datganiadau i'r Wasg

PWY BIAU TRYSOR Y GENEDL?

Bydd Trysor Cudd: darganfod ein gorffennol, yr arddangosfa fawreddog nesaf i'w gweld yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol (AOC), yn cychwyn gyda chyfle i'r cyhoedd holi Neil MacGregor, Cyfarwyddwr yr Amgueddfa Brydeinig.

Amgueddfa fyd—eang fydd teitl araith Mr MacGregor, yng Nghaerdydd ar 17 Mai, a bydd yn trafod rhai o'r dadleuon ynglŷn â 'gwir gartref' rhai o'r eitemau sydd i'w gweld mewn amgueddfeydd. Oes gennym ni hawl i gadw rhai eitemau yn ein hamgueddfeydd neu a ddylem eu dychwelyd i'w mamwlad? Bydd y pwnc yma a nifer o rai tebyg yn cael eu trafod yn y sesiwn agored a gynhelir yn Theatr Reardon Smith, AOC am 3.00 pm ddydd Llun nesaf.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda'r Amgueddfa Brydeinig, AOC yw'r lleoliad cyntaf ar daith Trysor Cudd: darganfod ein gorffennol, o amgylch Prydain. Mae'r arddangosfa, a noddir gan Tarmac Western Ltd, yn dangos rhai o drysorau mwyaf trawiadol Prydain, a dyma'r tro cyntaf i rai ohonynt gael eu gweld yng Nghymru.

Nod yr arddangosfa yw dangos y rhan bwysig y mae'r cyhoedd yn ei chwarae wrth ffeindio trysor, a sut mae darganfyddiadau drwy hap a damwain gan ffermwyr, llafurwyr a chwilotwyr metel wedi chwyldroi ein dealltwriaeth o'r gorffennol. Mae'r arddangosfa'n dathlu llwyddiant Deddf Trysor 1996 a'r Cynllun Henebion Cludadwy wrth dynnu sylw at swyddogaeth Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru a'r Amgueddfa Brydeinig yn y broses trysor gan gynnwys gwaith ymchwil ac ymchwiliadau archaeolegol pellach ar safle'r darganfyddiadau.

Dylai unrhyw un sy'n awyddus i fynychu darlith Neil MacGregor gysylltu â Chyd—lynydd Safle AOC, Siân Edwards, ar 029 2039 7951, i sicrhau sedd. Ceir mynediad drwy ddrysau Theatr Reardon Smith, oddi ar Plas y Parc. Bydd y drysau'n agor am 2.30 pm.

Mae Trysor Cudd: darganfod ein gorffennol, ar agor i'r cyhoedd o 14 Mai tan 5 Medi, a cheir mynediad am ddim i'r arddangosfa a'r amgueddfa ei hun.