Datganiadau i'r Wasg

Roald Dahl yn ysbrydoli Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Y penwythnos hwn, caiff ymwelwyr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau brofi amrywiaeth anhygoel o ddigwyddiadau i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Roald Dahl.

Rhwng 11.30am a 4pm ar ddydd Sadwrn 13 Medi, bydd yr Amgueddfa dan ei sang wrth i ni fwynhau penillion ffiaidd, gwyddoniaeth wirion, crefftau cam – a bydd Willy Wonka yma i’ch croesawu!

Ymhlith gweithgareddau ymarferol y penwythnos fydd cyfle i greu llyfrnod siâp clust y Cawr Caredig, pyped bys Mr Cadno Campus ac aderyn Roly-Poly sy’n hedfan. Bydd llwybr cymeriad y Cawr Caredig o gwmpas yr orielau i chi fwynhau hefyd.

Bydd siop lyfrau Oxfam yma hefyd yn gwerthu casgliadau o nofelau i blant a bydd sesiwn arbennig o Gwyddoniaeth Stryd gyda chyflwynydd CBBC, Jon Chase. Byddwch yn rhyfeddu ar ei arddangosiadau anhygoel.

Eleni, mae pen-blwydd 50 Charlie a’r Ffatri Siocled ac fe gewch chi ddyfalu faint o losin sydd yn y jar i ddathlu.

Meddai Miranda Berry, y Swyddog Digwyddiadau am y digwyddiad: “Cafodd Roald Dahl ei eni yng Nghymru ac mae wedi rhoi cyfoeth o ddeunydd gwych i ni fwynhau mewn ffyrdd creadigol a hwyl. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at y penwythnos ac at y cyfle i rannu gweithgareddau gwych a gwachul  a dathlu straeon bytholwyrdd Roald Dahl.”

Hefyd ar ddydd Sul 14 Medi, byddwn yn dangos y ffilm boblogaidd, The BFG am 2.30pm a bydd cyfle arall i roi tro ar y llwybr. 

Cofiwch, mae’r Amgueddfa yn cefnogi Tŷ Agored Abertawe 2014, felly dewch draw i weld beth sydd gan amgueddfa’r ddinas i’w gynnig – nall ai trwy fwynhau Diwrnod Roald Dahl Day neu archwilio hanes dros 300 mlynedd o ddiwydiant ac arloesedd Cymreig – y cyfan oll yn rhad ac am ddim.