Datganiadau i'r Wasg

Sadwrn Sêr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Wedi digwyddiadau poblogaidd yn y gorffennol, bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd unwaith eto yn cynnal diwrnod llawn hwyl o weithgareddau ac arddangosiadau arallfydol AM DDIM i’r teulu cyfan ar ddydd Sadwrn 10 Ionawr, 10am-4pm.

Profwch serydda drwy’r oesoedd a dysgu sut beth fyddai edrych trwy delesgopau cynnar Galileo a Newton, a’u cymharu â thechnoleg telesgopau heddiw!

Bydd cyfle i ddefnyddio telesgopau arbenigol gyda Cymdeithas Seryddol Caerdydd, er mwyn edrych yn uniongyrchol ar yr haul a gweld smotiau haul ac alldafliadau yn ddiogel. (Os bydd y tywydd yn caniatáu.)

Yn y Brif Neuadd dewch i weld sut mae seryddwyr yn archwilio’r gofod ar wahanol donfeddi gan ddefnyddio telesgopau gofod Herschel a Planck, ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd.

Bydd arddangosiadau gan grŵp seryddiaeth Prifysgol De Cymru, gan gynnwys sioeau gofod 3D a delweddau o Broject Telesgop Faulkes, neu beth am ddysgu mwy am fynd i’r afael â llygredd golau gyda’r Ymgyrch dros Awyr Dywyll?

Rhowch dro ar ein cwis i weld faint ydych yn gwybod am gerrig yn y gofod. Archwiliwch gasgliad yr Amgueddfa o feteorynnau a defnyddio efelychwr trawiad i weld effaith meteoryn pe bai’n taro eich tref. Ydych chi wedi dod o hyd i feteoryn? Dewch ag e gyda chi, bydd gwyddonwyr yr Amgueddfa’n hapus i’w astudio.

Darganfyddwch y planedau sydd agosaf atom ar ein model anferth o Gysawd yr Haul, cymwerwch ran yn ein cwis y planedau neu gweithdai gofod neu beth am ddysgu am gymdeithasau seryddol lleol o Gaerdydd, Abertawe a Pen y Bont ar Ogwr.

Dywedodd Dr Lucy M. E. McCobb, Uwch Guradur Palaeontoleg, Amgueddfa Cymru, “Mae ein diwrnod seryddiaeth yn profi’n fwyfwy poblogaidd bob blwyddyn ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddydd Sadwrn. Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau diddorol, rhad ac am ddim ar gyfer cyw-seryddwyr a seryddwyr profiadol! Bydd digon o wyddonwyr yma i ateb eich cwestiynau, a gobeithio y bydd y lle yn llawn ymwelwyr ar gyfer diwrnod difyr o syllu ar y sêr.”

Mae gan Amgueddfa Cymru saith amgueddfa genedlaethol ar draws Cymru sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion; Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.  

Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa.

- Diwedd -