Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Brenhinoedd Tanddaearol

5 Hydref 2022

 Yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar 5 Hydref, mae “Brenhinoedd Tanddaearol” yn arddangosfa hynod ddiddorol sy’n cynnwys glowyr sydd wedi goroesi a’u perthnasau y tynnwyd llun ohonynt gan ddefnyddio proses o’r enw ffotogrametreg, sy’n trosi delweddau dau ddimensiwn yn bortreadau tri dimensiwn.

 

Mae’r canlyniadau yn bortreadau digidol 3D unigryw ynghyd â straeon yn eu lleisiau eu hunain o’r glowyr a’u perthnasau. 

Dathlu Hanes Pobl Dduon Cymru yn Sain Ffagan

22 Medi 2022

Bydd dathliadau lansio Hanes Pobl Dduon Cymru yn cael eu cynnal  yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar ddydd Sadwrn 1 Hydref 2022 rhwng 11.15am a 5pm. 

 

I ddathlu'r achlysur, bydd Amgueddfa Cymru mewn partneriaeth â Race Council Cymru yn cynnal diwrnod o ddigwyddiadau ar y thema 'Bobl Ifanc, Nawr yw'r Amser!'

Sgwariau Gweu i Sêr y Sgwâr

21 Medi 2022

Bydd siwmper, gafodd ei gweu gan weithdy crefftau Twin Made a'i chyflwyno'n arbennig i un o sêr WWE, Drew McIntyre, yn nigwyddiad Clash at The Castle yn Stadiwm Principality, Caerdydd ar 3 Medi, i'w gweld yn Amgueddfa Wlân Cymru tan 3 Tachwedd 2022. 

Marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines

8 Medi 2022

A ninnau’n un o sefydliadau cenedlaethol Cymru sydd â Siarter Frenhinol, anfonwn ein cydymdeimlad diffuant at y teulu Brenhinol yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines.


Fel arwydd o barch, rydym wedi gostwng ein baneri. Byddwn yn cofio ymweliadau Ei Mawrhydi â’n hamgueddfeydd dros y blynyddoedd yn gynnes. Mae datganiad Llywodraeth Cymru yma.

Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru yn dychwelyd i Sain Ffagan

6 Medi 2022

Bydd llu o gerddorion talentog yn perfformio yng Ngŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru, fydd yn dychwelyd i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar 10 ac 11 Medi. 

Clirio'r bwrdd troelli a dathlu'r gorau o hip hop Cymru

25 Awst 2022

Mae Amgueddfa Cymru eisiau eich gwrthrychau hip hop ar gyfer arddangosfa newydd

Diogelu Gwlân Cymru - Amgueddfa Cymru yn caffael Melin Teifi

17 Awst 2022

Mae Amgueddfa Cymru yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yn caffael casgliad gwych o beiriannau wrth i Felin Teifi gau ei drysau ar ôl 40 mlynedd o wehyddu traddodiadol.

Archif Newyddion