Datganiadau i'r Wasg

Mynediad am Ddim i Bawb

O'r 1af o Ebrill ymlaen ceir gweld casgliadau ysblennydd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru am ddim ym mhob un o'i wyth safle

Daeth Jenny Randerson, y Gweinidog Diwylliant, i'r Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd, heddiw (Mawrth 23ain) i gyhoeddi'r newyddion.

Meddai Anna Southall, Cyfarwyddwr AOCC, "Bu mynediad am ddim ar frig ein rhestr blaenoriaethau ers dros ddwy flynedd a hanner. Dechreuwyd yn araf drwy estyn mynediad am ddim i grwpiau ysgol ym mis Ebrill 1999; llwyddwyd i wneud hyn heb arian ychwanegol o'r Swyddfa Gymreig. Ond mae llwyddiant y polisi o adael ysgolion mewn am ddim wedi perswadio'r Cynulliad Cenedlaethol i ddarparu cefnogaeth ariannol gyson ers sefydlu'r Cynulliad ym mis Gorffennaf 1999.

Bydd Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru yn agor eu drysau yn rhad ac am ddim i bawb o Ebrill 1af ymlaen - misoedd cyn i amgueddfeydd Lloegr wneud yr un peth!"