Datganiadau i'r Wasg

Sefydliad Garfield Weston yn noddi Canolfan Addysg newydd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae Sefydliad Garfield Weston – sefydliad elusennol, teuluol sy’n dyfarnu grantiau i gefnogi ystod eang o achosion ledled y DU – wedi rhoi grant hael i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru i greu Canolfan Addysg newydd sbon.  

Lansiwyd y sefydliad ym 1958 gan y teulu Weston ac er hynny mae wedi dyfarnu grantiau gwerth £960 miliwn, a thyfu’n un o sefydliadau elusennol amlycaf y DU.

Bydd Canolfan Addysg Weston newydd Sain Ffagan yn cynnig wyth gwaith yn fwy o le i ddisgyblion ysgol a dysgwyr gydol oes yn Sain Ffagan, ac yn gwneud addysg yn ganolog i waith yr Amgueddfa. Mae tri gofod hyblyg yn darparu adnoddau i archwilio’r  casgliadau trwy addysgu creadigol, chware ymarferol, rhannu sgiliau, trafod a chydweithio cymdeithasol, yn ogystal â darlithfa sy’n eistedd 120.

Mae Canolfan Addysg Weston yn rhan o waith ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac o’r prif adeilad ar ei newydd wedd  ynghyd â’r atriwm ryfeddol a’r siop a’r bwyty newydd.

Amgueddfa Cymru yw’r darparwr mwyaf yng Nghymru o addysg tu hwnt i’r ystafell ddosbarth. Y nod yw gweld cynnydd o 40% mewn ymweliadau addysgol â Sain Ffagan, a bydd dros 140,000 o blant ysgol yn ymweld â’r Ganolfan yn ystod y flwyddyn.

 

 

Dywedodd Philippa Charles, Cyfarwyddwr Sefydliad Garfield Weston: “Roedd ymddiriedolwyr Sefydliad Garfield Weston wrth eu bodd yn buddsoddi mewn canolfan addysg yr oeddem yn rhagweld a fyddai’n cael defnydd da, fel rhan o broject treftadaeth pwysig yng Nghymru. Edrychwn ymlaen i weld sut mae’r ganolfan yn ymgysylltu â miloedd o blant yn flynyddol, ac yn eu hysbrydoli.”

 

DIWEDD