Datganiadau i'r Wasg

Cyfarfod Agored y Cyngor a'r Llys

Gwahoddir y cyhoedd i fod yn bresennol yng nghyfarfod nesaf Llys a Chyngor AOCC. Bydd y cyfarfod nesaf ar 28 Hydref yn Ystafell y Llys, Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerydd, gyda chyfarfod y Cyngor am 11:00am a'r Llys am 2.00pm.