Datganiadau i'r Wasg

Y Darlun Mawr

Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd, 20 Hydref - 26 Hydref 2001

Os gallwch ddarlunio, hyd yn oed ychydig, gallwch fynegi pob math o syniadau a allai fynd ar goll fel arall - pleserau, rhwystredigaethau, beth bynnag sy'n eich cynddeiriogi neu'n eich plesio David Hockney

Ydych chi'n breuddwydio am fod mor dalentog â Gwen John, David Hockney neu Elizabeth Blackwell? Fe gewch eich ysbrydoli mewn wythnos o weithgareddau darlunio yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd sy'n rhan o ymgyrch ‘The Big Draw' a fydd yn ceisio denu pobl trwy Brydain i dynnu lluniau.

Bydd Gillian Griffiths, artist a darlunydd botanegol, yn cynnal cwrs penwythnos ar Ddarlunio Botanegol ar 20 a 21 Hydref. Bydd hwn yn gyfle i weld rhai o'r eitemau sydd yng nghasgliad yr Amgueddfa ac i dynnu lluniau sbesimenau o'r casgliadau botanegol.

Trwy gydol yr wythnos, cynhelir gweithdai darlunio i bobl o bob oed a gallu. Cewch eich rhoi ar ben y ffordd i lunio'ch campweithiau eich hunan, gan ddefnyddio casgliadau astudiaethau natur yr Amgueddfa, o gerfluniau i ddarluniau archaeolegol. Bydd y lluniau a gynhyrchir yn cael eu rhoi at ei gilydd mewn darn mawr o waith celf a gaiff ei arddangos yn yr Amgueddfa.

Eleni, am yr ail flwyddyn yn olynol, cynhelir ymgyrch Drawing Power gyda'r nod syml ond uchelgeisiol o ddenu pawb i ddarlunio! Cychwynnwyd yr ymgyrch gan The Guild of St. George, elusen fechan a sefydlwyd gan John Ruskin ym 1871, i ddathlu canmlwyddiant geni'r sefydlwr.

Roedd Ruskin yn gweld darlunio fel sylfaen ar gyfer meddwl gweledol. Nid dysgu pobl sut i ddarlunio oedd ei nod wrth ysgrifennu ond, yn hytrach, dysgu pobl sut i weld. Diben yr ymgyrch yw dangos sut y gellir gwerthfawrogi darlunio yn well ym myd addysg ac mewn bywyd bob dydd.

Cwrs Penwythnos Darlunio Botanegol gyda Gillian Grffiths. Ffi am y cwrs deuddydd - £30. T: 029 2057 3240 i gael rhagor o fanylion neu i gadw lle

Gweithdai Darlunio. 10.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4.00pm bob dydd. Am ddim