Datganiadau i'r Wasg

Codi'r Llen: Seminar Ymchwil

Ann Sumner: Thomas Jones: Gwaith ymchwil newydd i Dirluniau Cymreig
Bydd y Seminar Ymchwil hon yn digwydd yn Ystafell Addysg Archaeoleg, AOG ar Ddydd Iau, 26 Chwefror 2004, i gychwyn am 12:30 ac i orffen dim hwyrach na 1:30.
Yn dilyn cyflwyniad ffurfiol bydd cyfle i staff drafod y prosiect, a chyfrannu.

Rhaglen Seminar Ymchwil 2004