Datganiadau i'r Wasg

Pen—blwydd Mawr i'r Pwll Mawr

Ar ddechrau mis Ebrill, byddwn ni'n dathlu pen—blwydd Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Cymru yn 21 oed fel atyniad i dwristiaid. I ddathlu'r achlysur pwysig hwn, byddwn ni'n cynnal Darlith Flynyddol gyntaf Pwll Mawr.

Bydd y Ddarlith Flynyddol yn rhoi cyfle i chi osod agweddau ar ein casgliad mewn cyd—destun hanesyddol ehangach gyda chymorth personoliaethau allweddol.

Ein siaradwr gwadd eleni fydd Dr John Davies, Cymro, hanesydd a darlledydd blaenllaw. Teitl ei ddarlith fydd 'Haearn a Glo: Lle Blaenafon ym Maes Glo'r De'. Bydd y ddarlith yn ymdrin â'r berthynas rhwng tref haearn Blaenafon â glo, a phrif ddiwydiant y De yn gyffredinol.

Cynhelir y ddarlith yn y Baddonau Pen Pwll am 2.30pm ar ddydd Sadwrn, 3 Ebrill 2004. Mae'r ddarlith yn rhad ac am ddim i bawb, ond rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw drwy ffonio ein llinell docynnau ar 029 2057 3466. Ni chaiff neb ddod i'r ddarlith heb docyn. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly peidiwch ag oedi.

Beth am fanteisio ar y cyfle i weld y safle cyfan cyn mwynhau'r ddarlith hanesyddol hon? Mae'r ailddatblygiad diweddar yn eich galluogi chi i weld mwy o adeiladau gwreiddiol y pwll, cael mwy o gyfle i weld casgliadau'r Amgueddfa a dysgu rhagor am hanes cymdeithasol y diwydiant glo yng Nghymru.

Gan edrych ymlaen at eich gweld chi cyn bo hir.