Datganiadau i'r Wasg

' Trysor Cudd: darganfod ein gorffennol' - Sgyrsiau Awr Ginio dydd Mercher

Tlysau Rhufeinig a beth maen nhw'n ei ddweud am y Rhufeiniaid - Catherine Johns, gynt o'r Amgueddfa Brydeinig

9 Mehefin 1.05pm - 1.40pm
Yn yr awditoriwm yng nghefn yr oriel arddangos dros dro Yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd

Cyfres o ddeg o sgyrsiau gan ymchwilwyr sy'n gweithio ar drysorau o Gymru a Lloegr, a fydd yn parhau drwy fisoedd yr haf (mynediad am ddim). I gael rhagor o wybodaeth, casglwch daflen wybodaeth am ddigwyddiadau Trysor Cudd.