Datganiadau i'r Wasg

' Trysor Cudd: darganfod ein gorffennol' - Sgyrsiau Awr Ginio dydd Mercher

Smotiau'r llewpart: Ymchwilio i Gwpan Rufeinig y Fenni

Mary Davis a Richard Brewer, AOCC

16 Mehefin 1.05pm - 1.40pm
Yn yr awditoriwm yng nghefn yr oriel arddangos dros dro Yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd

Cyfres o ddeg o sgyrsiau gan ymchwilwyr sy'n gweithio ar drysorau o Gymru a Lloegr, a fydd yn parhau drwy fisoedd yr haf (mynediad am ddim). I gael rhagor o wybodaeth, casglwch daflen wybodaeth am ddigwyddiadau Trysor Cudd.