Datganiadau i'r Wasg

Cymry C

Mae bedd o'r Oes Efydd a ddarganfuwyd ar Fryn Boscombe ger C

Colin Kirby, archaeolegydd ac un o weithwyr QinetiQ ddaeth o hyd i'r bedd y llynedd yn ystod gwaith i wella'r ffordd ac wedyn gwnaeth Dr Andrew Fitzpatrick, Wessex Archaeology waith ymchwil a phrofion pellach ar y safle.

'Bwawyr Boscombe' yw enw'r archaeolegwyr ar y dynion oherwydd y pennau saeth fflint a ffeindiwyd yn eu bedd. Dywedodd Dr Fitzpatrick o Wessex Archaeology: "Rydym ni fwy neu lai yn sicr bod Bwawyr Boscombe, criw o frodyr, wedi bod yn gysylltiedig