Datganiadau i'r Wasg

CRWBAN MÔR MWYA'R BYD NÔL YN EI LE YN YR AMGUEDDFA AC ORIEL GENEDLAETHOL, CAERDYDD

Mae'r crwban môr mwyaf i gael ei ffeindio unrhyw le yn y byd nôl ar ôl tri mis o ofal tyner gan dîm cadwraeth yr amgueddfa. Gallwch weld y crwban yn yr arddangosfa Hanes Natur: Dyn a'r Amgylchedd yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd.

Cafodd y crwban môr lledraidd ei olchi i'r lan ar draeth Harlech ym mis Medi 1988 gan ddenu sylw'r byd i gyd. Yn 100 oed, hwn yw'r crwban mwyaf a thrymaf i gael ei fesur erioed. Roedd y creadur bron 3m (9tr) o hyd ac yn pwyso 914 kilo (2016 pwys). Boddodd y crwban ar ôl cael ei ddal mewn llinynnau pysgota yn anffodus.

Mae nifer fawr o bobl wedi nodi iddyn nhw weld crwbanod môr lledraidd oddi ar arfordir Prydain ac Iwerddon ers 1980. Mae o leiaf 306 cofnod o bobl yn eu gweld yn y môr ac mae 121 wedi cael eu ffeindio'n farw. Mae hyn yn awgrymu bod y crwbanod yn dod i'n moroedd bob haf i chwilio am eu hoff fwyd - slefrod môr.

Mae'r arddangosfa barhaol wych Hanes Natur: Dyn a'r Amgylchedd yn cynnwys anifeiliaid o bedwar ban y byd.

Mae mynediad i'r Amgueddfa yn rhad ac am ddim, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.