Datganiadau i'r Wasg

Arddangosfa’n taflu golau ar y Glannau

Mae arddangosfa newydd sbon wedi agor yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

Pŵer i’r Bobl – Cynhyrchu Trydan yng Nghymru yw teitl yr arddangosfa sy’n mynd ati i esbonio sut mae trydan yn cael ei gynhyrchu, o ynni niwclear a thanwyddau ffosil, i drydan dŵr a sut y bydd Cymru’n cael ei phŵer yn y dyfodol.

Aberthaw Power Station, 1972
Upper Boat Power Station, c.1973

Mae’r arddangosfa’n edrych ar beth yw trydan mewn gwirionedd, beth fyddai’n digwydd petai’r swîts yn cael ei ddiffodd, ac yn datgelu rhai dyfeisiadau anghyffredin o ddechrau’r oes drydan, yn offer cegin a sychwr gwallt hynod o’r 1960au.

Trafodir toriadau trydan y 1970au a dibyniaeth gynyddol Cymru ar drydan, yn enwedig wrth i gartrefi ar draws y wlad ddefnyddio mwy a mwy o beiriannau.

Wrth siarad am yr arddangosfa, dywedodd y Curadur Diwydiant Modern a Chyfoes, Ian Smith: “Mae hon yn arddangosfa sy’n cyflwyno elfennau da a drwg pob dull o gynhyrchu trydan ac yn gadael i’r ymwelydd ddod i’w gasgliad ei hun. Yn ogystal ag amrywiaeth o baneli gwybodaeth a ffilmiau, mae yma hefyd feic y gall ymwelwyr ei bedlo er mwyn cynhyrchu trydan i yrru ceir scalextric o amgylch ein trac arbennig.”

Er mwyn sicrhau bod yr arddangosfa yn rhoi darlun teg o’n defnydd ni o drydan heddiw mae nifer o gynhyrchwyr trydan wedi cyfrannu gwybodaeth a chyngor arbenigol; Gorsaf Bŵer Wylfa Magnox, RWE npower a gorsaf trydan dŵr Electric Mountain yn Dinorwig. Dyma nhw hefyd yn darparu amrywiaeth o arteffactau, gan gynnwys dwy roden tanwydd niwclear ffug (Magnox) ac amrywiaeth o offer diogelwch (Electric Mountain).

Soniodd Ian hefyd am y berthynas waith: “Roedd yn gyfle gwych i gysylltu â’r darparwyr ac i gael golwg fanwl ar yr hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r switsh.”

Roedd tîm project Magnox wrth eu bodd yn cael cymryd rhan: “Roedd staff yn y Wylfa a Thrawsfynydd yn falch o gael cyfrannu at adrodd stori trydan, yn enwedig gan fod y gwaith o gynhyrchu trydan ag offer Magnox Nuclear yn dod i ddiwedd ei oes.”

Ychwanegodd Ian: “Rydyn ni wrth ein bodd â’r ymateb hyd yn hyn, mae peilon 20tr gyda ni hyd yn oed, sy’n ganolbwynt i’r arddangosfa ac hefyd yn dyblu fel coeden Nadolig yr Amgueddfa dros y mis nesaf!”

Bydd yr arddangosfa ar agor tan 30 Mawrth 2014.

Nodiadau i olygyddion

Am ragor o wybodaeth am Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, cysylltwch â (029) 2057 3600.

Bydd arddangosfa Pŵer i Bobl – Cynhyrchu Trydan yng Nghymru ar agor tan 30 Mawrth 2014.

Am ragor o wybodaeth neu am gyfle i dynnu lluniau, cysylltwch â Marie Szymonski ar (029) 2057 3616.