Datganiadau i'r Wasg

Sadwrn Sêr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Wedi digwyddiadau poblogaidd yn y gorffennol, bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd unwaith eto yn cynnal diwrnod llawn hwyl o weithgareddau, sgyrsiau ac arddangosiadau arallfydol AM DDIM i’r teulu cyfan ar ddydd Sadwrn 11 Ionawr, 10am-4pm. Mae’n rhan o ddigwyddiadau Stargazing LIVE y BBC, sy’n dangos delweddau gwych o delesgopau mwyaf pwerus y ddaear – a thu hwnt – dros dair noson o ddigwyddiadau seryddol anhygoel.

Mae croeso i ymwelwyr fwynhau sgyrsiau gan Dr Chris North, ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd a Swyddog Allestyn y DU, Arsyllfa Ofod Herschel ar ‘Ddirgelion Cysawd yr Haul’ am 12pm a chan yr Athro Mike Edmunds, Athro Emeritws Astroffiseg, Prifysgol Caerdydd am 2pm ar ‘Ehangu’r Bydysawd – Copernicus, Kepler, Galileo a Newton’.

 

Profwch serydda drwy’r oesoedd a dysgu sut beth fyddai edrych trwy delesgopau cynnar Galileo a Newton, a’u cymharu â thechnoleg telesgopau heddiw!

 

Galwch heibio sesiynau Crefftau’r Gofod yng Nghanolfan Ddarganfod Clore rhwng 11am a 4pm. Gall ein hymwelwyr iau ddod i greu celf arallfydol i fynd adre gyda nhw.

 

Yn y Brif Neuadd dewch i weld sut mae seryddwyr yn archwilio’r gofod ar wahanol donfeddi gan ddefnyddio telesgopau gofod Herschel a Planck, ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd.

 

Bydd arddangosiadau gan grŵp seryddiaeth Prifysgol De Cymru, gan gynnwys delweddau o Broject Telesgop Faulkes, neu beth am ddysgu mwy am fynd i’r afael â llygredd golau gyda’r Ymgyrch dros Awyr Dywyll?

 

Rhowch dro ar ein cwis i weld os allwch chi wahaniaethu rhwng gwibfeini gwych a cherrig cyffredin. Archwiliwch gasgliad yr Amgueddfa o feteorynnau a defnyddio efelychwr trawiad i weld effaith meteoryn pe bai’n taro eich tref. Ydych chi wedi dod o hyd i feteoryn? Dewch ag e gyda chi, bydd gwyddonwyr yr Amgueddfa’n hapus i’w astudio.

 

Dilynwch daith gwis drwy oriel Esblygiad Cymru i ganfod carreg leuad a gasglwyd gan ofodwyr Apollo 12 a meteorynnau sydd wedi teithio miliynau o filltiroedd drwy’r gofod cyn cyrraedd y Ddaear.

 

Dewch i weld y planedau sydd agosaf atom ar ein model anferth o Gysawd yr Haul a dysgu am gymdeithasau seryddol lleol.

 

Dywedodd Dr Lucy M. E. McCobb, Curadur Palaeontoleg, Amgueddfa Cymru, “Mae ein diwrnod seryddiaeth yn profi’n fwyfwy poblogaidd bob blwyddyn ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddydd Sadwrn. Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau diddorol, rhad ac am ddim ar gyfer cyw-seryddwyr a seryddwyr profiadol! Bydd digon o wyddonwyr amgueddfa yma i ateb eich cwestiynau, a gobeithio y bydd y lle yn llawn ymwelwyr ar gyfer diwrnod difyr o syllu ar y sêr.”

 

Mae gan Amgueddfa Cymru saith amgueddfa genedlaethol ar draws Cymru sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion; Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. 

 

Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa.