Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Awst yr Ymerodraeth yng Nghaerllion

26 Awst 2016

Bydd rhyfeddodau Rhufain i’w gweld yng Nghaerllion ym mis Awst gyda deuddydd o weithgareddau Ymerodraeth: Sioe Rufeinig yn yr Amffitheatr ar benwythnos Sadwrn 27 a Sul 28 Awst, 11am-5pm. (Oedolion £5; Gostyngiadau £4; Tocyn teulu £15)

Cadeirio cyn-filwyr yn Sain Ffagan

11 Awst 2016

Mae cyn filwyr wedi bod yn gosod meinciau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, fel rhan o waith ailddatblygu’r safle

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr nawr ar agor yn Sain Ffagan

27 Gorffennaf 2016

Yr adeilad cyntaf i gael ei gwblhau fel rhan o broject ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Telyn deires Arglwyddes Llanofer, cadair freichiau Brynmawr ac injan ag enw’r Eisteddfod!

26 Gorffennaf 2016

Yn dilyn llwyddiant Y Lle Hanes y llynedd, mae nifer o sefydliadau cenedlaethol Cymru a chymdeithasau hanes lleol wedi dod ynghyd i greu un arall ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Darganfod safleoedd treftadaeth Cymru gyda Phasbort Newydd i Blant

26 Gorffennaf 2016

Gyda gwyliau’r ysgol ar y gorwel, ac yn dilyn llwyddiant ysgubol ymgyrch llynedd, mae Amgueddfa Cymru, Cadw (gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol) a Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cydweithio unwaith eto i greu pasbort cyffrous i blant fydd yn eu galluogi i ddarganfod amgueddfeydd, cestyll, tai a gerddi hanesyddol yr haf hwn.

Posteri o oes aur y rheilffyrdd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

15 Gorffennaf 2016

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn falch iawn o allu cyhoeddi arddangosfa newydd dros yr haf yn rhoi sylw i rai o’r posteri rheilffyrdd mwyaf deniadol a phoblogaidd o ddiwedd y 19eg ganrif.

Enw’r arddangosfa yw Golygfa o Gymru: Posteri Rheilffyrdd Cymru, a chaiff y posteri lliwgar eu harddangos yn erbyn golygfeydd o blatfform gyda meinciau ac ati, i greu’r teimlad o aros am drên.

Diolch am Greu Hanes!

7 Gorffennaf 2016

Rhannwch eich atgofion am daith Ewro 2016 hanesyddol Cymru

Dau ysgeintiwr arian yn cwblhau darn canol Bodelwyddan o’r 18fed ganrif

7 Gorffennaf 2016

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae Darn Canol Arian Williams – neu Ddarn Canol Bodelwyddan – wedi bod yn cael ei arddangos yng Nghastell Bodelwyddan. Er ei fod yn drysor poblogaidd yn yr amgueddfa a’r tŷ hanesyddol yng ngogledd-ddwyrain Cymru, roedd dau ysgeintiwr ar goll o’r darn canol arian - y cynharaf o’i fath ym Mhrydain.

Ail-greu’r Deinosor Cymreig

4 Gorffennaf 2016

Bydd atyniad cyffrous newydd i’w weld yn orielau Hanes Natur Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o ddydd Mawrth 5 Gorffennaf ymlaen. Bydd ail-gread maint llawn o’r deinosor Cymreig Dracoraptor hanigani i’w weld ar graig wrth ymyl deinosoriaid eraill yr Amgueddfa yn oriel Esblygiad Cymru.

Brwydr Coed Mametz ar lwyfan yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

30 Mehefin 2016

Mae 2016 yn flwyddyn canmlwyddiant Brwydr Coed Mametz, un o’r brwydrau mwyaf arwyddocaol a gwaedlyd i gael ei hymladd gan filwyr Cymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac ym mis Gorffennaf bydd y frwydr yn dod yn fyw ar lwyfan yng Nghaerdydd. Bydd InterAct (Cymru), mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, yn llwyfannu eu cynhyrchiad ‘Mametz Wood’ yn Narlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf (1pm, 3pm a 6pm) a dydd Sul 10 Gorffennaf (1pm, 3pm). Mynediad am ddim, addas i oed 8+.

Archif Newyddion