Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Awst yr Ymerodraeth yng Nghaerllion

26 Awst 2016

Bydd rhyfeddodau Rhufain i’w gweld yng Nghaerllion ym mis Awst gyda deuddydd o weithgareddau Ymerodraeth: Sioe Rufeinig yn yr Amffitheatr ar benwythnos Sadwrn 27 a Sul 28 Awst, 11am-5pm. (Oedolion £5; Gostyngiadau £4; Tocyn teulu £15)

Cadeirio cyn-filwyr yn Sain Ffagan

11 Awst 2016

Mae cyn filwyr wedi bod yn gosod meinciau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, fel rhan o waith ailddatblygu’r safle

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr nawr ar agor yn Sain Ffagan

27 Gorffennaf 2016

Yr adeilad cyntaf i gael ei gwblhau fel rhan o broject ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Telyn deires Arglwyddes Llanofer, cadair freichiau Brynmawr ac injan ag enw’r Eisteddfod!

26 Gorffennaf 2016

Yn dilyn llwyddiant Y Lle Hanes y llynedd, mae nifer o sefydliadau cenedlaethol Cymru a chymdeithasau hanes lleol wedi dod ynghyd i greu un arall ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Darganfod safleoedd treftadaeth Cymru gyda Phasbort Newydd i Blant

26 Gorffennaf 2016

Gyda gwyliau’r ysgol ar y gorwel, ac yn dilyn llwyddiant ysgubol ymgyrch llynedd, mae Amgueddfa Cymru, Cadw (gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol) a Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cydweithio unwaith eto i greu pasbort cyffrous i blant fydd yn eu galluogi i ddarganfod amgueddfeydd, cestyll, tai a gerddi hanesyddol yr haf hwn.

Posteri o oes aur y rheilffyrdd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

15 Gorffennaf 2016

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn falch iawn o allu cyhoeddi arddangosfa newydd dros yr haf yn rhoi sylw i rai o’r posteri rheilffyrdd mwyaf deniadol a phoblogaidd o ddiwedd y 19eg ganrif.

Enw’r arddangosfa yw Golygfa o Gymru: Posteri Rheilffyrdd Cymru, a chaiff y posteri lliwgar eu harddangos yn erbyn golygfeydd o blatfform gyda meinciau ac ati, i greu’r teimlad o aros am drên.

Diolch am Greu Hanes!

7 Gorffennaf 2016

Rhannwch eich atgofion am daith Ewro 2016 hanesyddol Cymru

Dau ysgeintiwr arian yn cwblhau darn canol Bodelwyddan o’r 18fed ganrif

7 Gorffennaf 2016

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae Darn Canol Arian Williams – neu Ddarn Canol Bodelwyddan – wedi bod yn cael ei arddangos yng Nghastell Bodelwyddan. Er ei fod yn drysor poblogaidd yn yr amgueddfa a’r tŷ hanesyddol yng ngogledd-ddwyrain Cymru, roedd dau ysgeintiwr ar goll o’r darn canol arian - y cynharaf o’i fath ym Mhrydain.

Ail-greu’r Deinosor Cymreig

4 Gorffennaf 2016

Bydd atyniad cyffrous newydd i’w weld yn orielau Hanes Natur Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o ddydd Mawrth 5 Gorffennaf ymlaen. Bydd ail-gread maint llawn o’r deinosor Cymreig Dracoraptor hanigani i’w weld ar graig wrth ymyl deinosoriaid eraill yr Amgueddfa yn oriel Esblygiad Cymru.

Archif Newyddion