Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr nawr ar agor yn Sain Ffagan

Yr adeilad cyntaf i gael ei gwblhau fel rhan o broject ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

» Mwy

Telyn deires Arglwyddes Llanofer, cadair freichiau Brynmawr ac injan ag enw’r Eisteddfod!

Yn dilyn llwyddiant Y Lle Hanes y llynedd, mae nifer o sefydliadau cenedlaethol Cymru a chymdeithasau hanes lleol wedi dod ynghyd i greu un arall ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

» Mwy

Darganfod safleoedd treftadaeth Cymru gyda Phasbort Newydd i Blant

Gyda gwyliau’r ysgol ar y gorwel, ac yn dilyn llwyddiant ysgubol ymgyrch llynedd, mae Amgueddfa Cymru, Cadw (gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol) a Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cydweithio unwaith eto i greu pasbort cyffrous i blant fydd yn eu galluogi i ddarganfod amgueddfeydd, cestyll, tai a gerddi hanesyddol yr haf hwn.

» Mwy

Posteri o oes aur y rheilffyrdd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn falch iawn o allu cyhoeddi arddangosfa newydd dros yr haf yn rhoi sylw i rai o’r posteri rheilffyrdd mwyaf deniadol a phoblogaidd o ddiwedd y 19eg ganrif.

Enw’r arddangosfa yw Golygfa o Gymru: Posteri Rheilffyrdd Cymru, a chaiff y posteri lliwgar eu harddangos yn erbyn golygfeydd o blatfform gyda meinciau ac ati, i greu’r teimlad o aros am drên.

» Mwy

Diolch am Greu Hanes!

Rhannwch eich atgofion am daith Ewro 2016 hanesyddol Cymru

» Mwy

Dau ysgeintiwr arian yn cwblhau darn canol Bodelwyddan o’r 18fed ganrif

Dros y chwe blynedd diwethaf, mae Darn Canol Arian Williams – neu Ddarn Canol Bodelwyddan – wedi bod yn cael ei arddangos yng Nghastell Bodelwyddan. Er ei fod yn drysor poblogaidd yn yr amgueddfa a’r tŷ hanesyddol yng ngogledd-ddwyrain Cymru, roedd dau ysgeintiwr ar goll o’r darn canol arian - y cynharaf o’i fath ym Mhrydain.

» Mwy

Ail-greu’r Deinosor Cymreig

Bydd atyniad cyffrous newydd i’w weld yn orielau Hanes Natur Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o ddydd Mawrth 5 Gorffennaf ymlaen. Bydd ail-gread maint llawn o’r deinosor Cymreig Dracoraptor hanigani i’w weld ar graig wrth ymyl deinosoriaid eraill yr Amgueddfa yn oriel Esblygiad Cymru.

» Mwy

Brwydr Coed Mametz ar lwyfan yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae 2016 yn flwyddyn canmlwyddiant Brwydr Coed Mametz, un o’r brwydrau mwyaf arwyddocaol a gwaedlyd i gael ei hymladd gan filwyr Cymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac ym mis Gorffennaf bydd y frwydr yn dod yn fyw ar lwyfan yng Nghaerdydd. Bydd InterAct (Cymru), mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, yn llwyfannu eu cynhyrchiad ‘Mametz Wood’ yn Narlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf (1pm, 3pm a 6pm) a dydd Sul 10 Gorffennaf (1pm, 3pm). Mynediad am ddim, addas i oed 8+.

» Mwy

Diwedd ar yr anghydfod ynghylch lwfansau penwythnos yr amgueddfa

Mae Amgueddfa Cymru ac undeb PCS (Public and Commercial Services Union) wedi dod i gytundeb ar ddyfodol y taliadau premiwm, sef lwfans ychwanegol a dalwyd i staff cymwys yr Amgueddfa am weithio ar benwythnosau a gwyliau banc.

» Mwy

Dros 100 o wahahnol fathau o fwydod yn arddangosfa newydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 

Dewch i ddarganfod byd rhyfeddol mwydod yr haf hwn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gyda’n harddangosfa newydd i’r teulu – Mwydod! sy’n agor ar ddyddSadwrn 18 Mehefin tan 30 Medi 2017. O ffosil i ffantasi, prydferthwch anhygoel ac ambell un digon dychrynllyd – bydd cyfle i ymwelwyr ddarganfod yr amrywiaeth enfawr o fwydod yng nghasgliadau’r Amgueddfa, a hynny am ddim. Ar ddydd Sadwrn 18 Mehefin, bydd diwrnod yn llawn gweithgareddau hwyliog, straeon, crefftau, a chyfle i gyfarfod rhai o wyddonwyr yr Amgueddfa ac ambell sbesimen diddorol o’r tu ôl i’r llenni.

» Mwy

Ynni’r haul a gwyddoniaeth wych i ddathlu Sul y Tadau

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dan ei sang ar Sul y Tadau, gyda llond lle o geir, bysiau a gwyddoniaeth wych.

» Mwy

Cymru Lân, Gwlad y Gwlan

Mae gwŷl ffilmiau ieuenctid ryngwladol Cidwm Cymru:16 Wicked Wales:16 wedi cydweithio ag Amgueddfa Wlân Cymru a Cambrian Mountain Wool CIC i lansio cystadleuaeth newydd sbon i ddylunio gwobrau gwlân Cymreig ar gyfer y seremoni wobrwyo.

» Mwy

» Archif Newyddion