Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Artistiaid newydd ar grwydr drwy Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

20 Mehefin 2017

Cyn hir bydd tri artist yn dechrau ar gyfnod preswyl yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac yn edrych ar ddulliau newydd o grwydro’r llwybrau niferus ar dir yr amgueddfa awyr agored 100 erw.

Arddangosfa newydd yn darlunio bywyd Brenhines y Straeon Trosedd

15 Mehefin 2017

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yw’r lle i fod yr haf hwn ar gyfer unrhyw un sy’n hoff o waith yr awdur Agatha Christie. Bydd Agatha Christie: A Life in Photographs, sy’n cynnwys ffotograffau prin o gasgliad preifat yr awdur, yn rhoi cipolwg ar fywyd personol un o’r awduron mwyaf llwyddiannus erioed. Bydd yr arddangosfa i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 17 Mehefin i 3 Medi 2017.

Sain Ffagan am glywed eich straeon am y Gwasanaeth Iechyd

8 Mehefin 2017

Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn rhan o’n bywydau ‘o’r crud i’r bedd’ ond nid oes un amgueddfa’n croniclo hanes y sefydliad rhyfeddol hwn. Mae haneswyr o Brifysgol Warwick – dan nawdd Ymddiriedolaeth Wellcome – wedi bod yn teithio’r DU i gofnodi profiadau a barn y bobl tuag at y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ond bellach mae angen eich help chi i greu rhith amgueddfa ar gyfer y GIG.

Darganfod y deinosor coll yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

27 Mai 2017

Wedi dyddiau o chwilio, mae’r deinosor oedd ar droed yng Nghaerdydd wedi ymddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ac mae’n gyfeillgar wedi’r cyfan, meddai Amgueddfa Cymru.

Casgliad Ffotograffiaeth David Hurn yn cael ei roi i Amgueddfa Cymru

18 Mai 2017

David Hurn yw un o ffotograffwyr dogfennol mwyaf dylanwadol Prydain. Ac yntau bellach yn byw ac yn gweithio yma yng Nghymru, mae wedi dychwelyd at ei wreiddiau Cymreig – ac yma y bydd ei gasgliad o ffotograffau’n aros diolch i’w rodd hael.

20 Mlynedd o Drysor

9 Mai 2017

Mae dau ddarganfyddiad o Gymru wedi cyrraedd rhestr fer o 20 darganfyddiad trysor pwysicaf y Deyrnas Unedig. I ddathlu 20 mlynedd ers cyflwyno’r Ddeddf Trysor ym 1996, mae’r Sunday Telegraph yn annog y cyhoedd i bleidleisio dros eu hoff drysor o’r rhestr.

Y sector treftadaeth yn agor drysau i wirfoddolwyr

8 Mai 2017

Ail Gynhadledd Gwirfoddolwyr Treftadaeth y DU yn dod i Gaerdydd

Archif Newyddion