Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Gwyl Fwyd Sain Ffagan yn dychwelyd...gyda cornel ddaionus newydd

4 Medi 2017

Eleni, gall ymwelwyr â Gŵyl Fwyd Sain Ffagan gael saib rhag prysurdeb y byd yn ein cornel ddaionus newydd. Yn ogystal â blasu’r bwydydd a diodydd Cymreig gorau mewn lleoliad unigryw, byddwn hefyd yn cynnig sesiynau aromatherapi a yoga, a gall pobl ddysgu mwy am fwyd iachus yn y prif adeilad newydd. Cynhelir yr ŵyl yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru dros benwythnos 9 a 10 Medi 2017 rhwng 10am-5pm. Mae mynediad am ddim.

Amgueddfa Cymru’n penodi crefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

29 Awst 2017

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi crefftwr i greu Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 a noddir gan y sefydliad i nodi pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed. Chris Williams o Pentre yn y Rhondda sydd yn cael yr anrhydedd o ddylunio a chreu’r Gadair ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae’n gerflunydd sy’n gweithio’n bennaf gyda phren ac yn cael ysbrydoliaeth o dirluniau daearol a seryddol. 

Adrodd hanes Ynys Môn yn y Lle Hanes

3 Awst 2017

Unwaith eto, bydd ymwelwyr i faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael y cyfle i ymweld â  Y Lle Hanes – gofod sy’n  dathlu hanes a threftadaeth unigryw bro’r Eisteddfod.

 

Partneriaeth yw Y Lle Hanes eleni rhwng Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Casgliad y Werin Cymru, Oriel Môn ac Ymddirideolaeth Archaeologeol Gwynedd.

Archif Newyddion