Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

15 erthyglau. Tudalen: 1 2 3

Cyfarfod agored y Cyngor

11 Medi 2003
Mae cyfarfodydd AOCC ar agor i'r cyhoedd ac mae cyfarfodydd wedi'u trefnu mewn nifer o safleoedd ar hyd a lled Cymru yn ystod 2003:

Cyfarfod agored y Cyngor - 27 Mawrth 2003

10 Mawrth 2003
Cynhelir cyfarfod nesaf y CYNGOR ar ddydd Iau, 27 Mawrth 2003 am 9.30am yn YSTAFELL AUGUSTUS A GWEN JOHN, YN YR Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, CAERDYDD.