Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

64 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PWY BIAU TRYSOR Y GENEDL?

17 Mai 2004
Bydd Trysor Cudd: darganfod ein gorffennol, yr arddangosfa fawreddog nesaf i'w gweld yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol (AOC), yn cychwyn gyda chyfle i'r cyhoedd holi Neil MacGregor, Cyfarwyddwr yr Amgueddfa Brydeinig.

Trysor Cudd: Darganfod ein Gorffennol

17 Mai 2004
Beth yw trysor? Aur, arian neu dlysau gwerthfawr sy'n pelydru ac yn llewyrchu mewn hen gist bren ynteu gwrthrychau syml sy'n adrodd straeon hynod am fywydau ein cyndeidiau?

Cyfarfodydd Agored y Cyngor a'r Llys - 27 Mai 2004

28 Ebrill 2004
Cynhelir cyfarfod nesaf y CYNGOR ar ddydd Iau, 27 Mai 2004 am 9:30 (10.00am I'r cyhoedd) yng Ngwesty'r Imperial, Llandudno, wedyn bydd cyfarfod o Lys y Llywodraethwyr am 2:00 pm

Cymru a'r Byd - Gŵyl ddi-dâl yn dathlu diwylliannau Cymru - 8 Mai 2004 yn Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd

23 Ebrill 2004
Dewch i fwynhau penwythnos o weithgareddau i ddathlu gwahanol ddiwylliannau Cymru yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Caerdydd.

Pen—blwydd Mawr i'r Pwll Mawr

3 Ebrill 2004
Ar ddechrau mis Ebrill, byddwn ni'n dathlu pen—blwydd Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Cymru yn 21 oed fel atyniad i dwristiaid. I ddathlu'r achlysur pwysig hwn, byddwn ni'n cynnal Darlith Flynyddol gyntaf Pwll Mawr.