Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

64 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HAF GORAU'R PWLL MAWR

21 Medi 2004
Chwe mis ar ôl ei ail-lansio'r swyddogol, mae'r Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Cymru yn dathlu ei haf gorau erioed. Denodd dros 50,000 o ymwelwyr i'r safle dros fisoedd yr haf - 38% yn fwy na'r un cyfnod y llynedd.

Turner yn y Gogledd, 1799

14 Medi 2004

ar fenthyg o'r Tate Britain

Yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd 2 Hydref 2004 – 9 Ionawr 2005

JMW Turner oedd un o beintwyr tirluniau mawr Prydain. Ysbrydolodd ei ymweliadau â Chymru yn ystod deng mlynedd cyntaf ei yrfa rhai o'i luniau dyfrlliw mwyaf dwys a rhamantus.

Brenhines y Nos

14 Medi 2004

Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd
7 Medi – 28 Tachwedd

Caiff cerfwedd brin o un o dduwiesau Babilon — 'Brenhines y Nos' ei harddangos yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol dros dro o 7 Medi ymlaen. Mae'r darn 4,000 oed hwn yn un o weithiau celf pwysicaf hen Mesopotamia (Irac heddiw).

Celf Drwy Lygad Craff

14 Medi 2004

Yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd
18 Medi 2004 – 16 Ionawr 2005

Beth sy'n sbarduno rhywun i gasglu celf

Dyfodol trefniadau llywodraethu Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

10 Medi 2004

Heddiw (10 Medi 2004), cyflwynodd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru ei bapur i Lywodraeth Cynulliad Cymru yn amlinellu'i safbwynt ar ddyfodol trefniadau llywodraethu'r Amgueddfa.

Gweinidog yn ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru

6 Medi 2004
Ddydd Mercher, 8 Medi, bydd Alun Pugh AC, Gweinidog dros Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis.