Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

64 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profiad y Pictiwrs - Sefydliad Gweithwyr Oakdale yn dangos ei ffilm gyntaf ers 35 mlynedd

24 Awst 2004

1.00pm 24.08.2004

Os ydych chi'n ddigon hen i gofio'r amser pan roedd sinemâu yng nghanol y dre, gyda thywyswragedd a cherddoriaeth danbaid ar yr organ, bydd atgofion melys gennych chi am fynd i'r 'pictiwrs'. Hen sinemâu Deco mawr crand, neuaddau pentref a Sefydliadau'r Gweithwyr oedd y rhain am ran helaeth o'r ugeinfed ganrif. Yfory, bydd Sefydliad Gweithwyr Oakdale yn Amgueddfa Werin Cymru yn agor y Pictiwrs i ymwelwyr am y tro cyntaf ers iddo ddod Amgueddfa ym 1995 ac am y tro cyntaf ers i'r fframiau seliwloid olaf wibio ar draws y sgrin cyn i'r pictiwrs gau eu drysau am y tro olaf.

GWELLIANNAU AOCC O FUDD I AMGUEDDFA NEWYDD ABERTAWE

13 Awst 2004
Heddiw, 13 Awst, ategodd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (AOCC) ei ymrwymiad i wneud mwy fyth o'i gasgliadau'n hygyrch i'r genedl wrth gadarnhau sut y bydd yn gwario grant gwerth £3.5 miliwn oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad.

CYHOEDDI GWELLIANNAU I AMGUEDDFA LECHI CYMRU

13 Awst 2004
Heddiw, 13 Awst, ategodd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (AOCC) ei ymrwymiad i wneud mwy fyth o'i gasgliadau'n hygyrch i'r genedl wrth gadarnhau sut y bydd yn gwario grant gwerth £3.5 miliwn oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad.

GWELLIANNAU YN AOCC I DDIOGELU'R CASGLIADAU DIWYDIANNOL

13 Awst 2004
Heddiw, 13 Awst, ategodd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (AOCC) ei ymrwymiad i wneud mwy fyth o'i gasgliadau'n hygyrch i'r genedl wrth gadarnhau sut y bydd yn gwario grant gwerth £3.5 miliwn oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad.

CYHOEDDI GWELLIANNAU AR SAFLEOEDD YR AMGUEDDFA

13 Awst 2004
Heddiw, 13 Awst, ategodd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (AOCC) ei ymrwymiad i wneud mwy fyth o'i gasgliadau'n hygyrch i'r genedl wrth gadarnhau sut y bydd yn gwario grant gwerth £3.5 miliwn oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad.

CWPAN YR F.A. - TRYSOR EIN DYDD YN YR AMGUEDDFA AC ORIEL GENEDLAETHOL

2 Awst 2004

"How Wales Wrested The FA Cup from the English"
Papur newydd 1927

Caiff Cwpan yr FA, un o drysorau eiconig y byd modern, ei arddangos yn yr arddangosfa Trysor Cudd: Darganfod ein Gorffennol yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd rhwng 3-8 Awst.