Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

64 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2004 OC: Cyrch y Celtiaid Gaerllion Rufeinig

26 Gorffennaf 2004
Mae Caerllion wedi bod yn nwylo'r Rhufeiniaid ers bron i 2,000 o flynyddoedd, ond â'r Brifwyl yng Nghasnewydd eleni, mae'r Celtiaid nôl.

Llofrudd yn y Lleng... Amgueddfa'r Lleng Rufeinig 26-30 Gorffennaf

26 Gorffennaf 2004
Ydych chi erioed wedi breuddwydio am fod fel Miss Marple neu Inspector Morse? Yng ngweithdai 'Pwy yw'r llofrudd?' Amgueddfa'r Lleng Rufeinig cewch chi a'ch plant gyfle fod yn dditectifs Rhufeinig am ddiwrnod!

Y Tu Ôl i'r Llenni yn yr Amgueddfa - Datgelu Cyfrinachau Sain Ffagan, Haf 2004

20 Gorffennaf 2004
Caiff mynwentydd anifeiliaid anwes, gerddi cudd, swynion Celtaidd a hen ffilmiau anghofiedig oll eu datgelu am y tro cyntaf yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan yr haf yma. Bydd gweithdai, sgyrsiau, llwybrau a gweithgareddau yn datgelu rhai o gyfrinachau mwyaf a chorneli mwyaf dirgel y safle 104 erw sy'n cynnwys coetiroedd, gerddi ac adeiladau hanesyddol.

Llafar pob llun...

16 Gorffennaf 2004

Lansio'r Berfa Gelf a 'Beth Wela'i'- yr Haf yn Sain Ffagan
Dydd Gwener 16 Gorffennaf 3.00 - 4.30

AIL-LANSIO'R AMGUEDDFA WLÂN GENEDLAETHOL YN SWYDDOGOL

14 Gorffennaf 2004
Mae Dre-fach Felindre, oedd gynt wrth galon diwydiant gwlân Cymru, yn llawn bwrlwm sŵn gwyddiau unwaith, diolch i raglen ailddatblygu gwerth £2.6 miliwn yn yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol.

Gwaith newydd gan un o fawrion Argraffiadaeth yn dod i feddiant yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol

14 Gorffennaf 2004
Mae Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi bod Craig Storr, Traeth Bach y Forwyn - le Soir, 1897, morlun Cymreig gan un o'r Argraffiadwyr mawr, Alfred Sisley (1839-99) wedi dod i'w meddiant.