Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

141 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fflat Huw Puw yn Llanberis

6 Gorffennaf 2006

Ddydd Sadwrn, 1 Gorffennaf, agorodd arddangosfa ar longau model J Glyn Davies yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis. Cafwyd prynhawn o weithgareddau, gan gynnwys sgwrs gan Dr David Jenkins, Uwch Guradur Diwydiant, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, ar y modelau, ynghyd â chyfle i ymuno mewn môr o ganu gydag Elwyn Jones o Hogia'r Wyddfa.

Dyfodol Arddangos Celf Cymru

6 Gorffennaf 2006

(Datganiad i'r Wasg gan Lywodraeth Cynulliad Cymru)

Heddiw [23 Mehefin 2006], mae Alun Pugh, y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon, wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd ag Amgueddfa Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru ar arddangos celf Cymru yn y dyfodol.

Gornestau a gladiatoriaid ar benwythnos crasboeth yng Nghaerllion

4 Gorffennaf 2006

Daeth bron i 6,000 o bobl i fwynhau gornestau Rhufeinig cyffrous yn Amffitheatr Caerllion dros y penwythnos.

Gwobrau mawr i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

4 Gorffennaf 2006

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe wedi ennill dwy wobr pwysig am bensaernïaeth a dylunio.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar restr fer gwobr amgueddfeydd i deuluoedd

4 Gorffennaf 2006

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe wedi cael ei chynnwys ar restr fer Gwobr Amgueddfeydd i Deuluoedd papur newydd y Guardian. 

Gorffennaf yn yr Amgueddfeydd

1 Gorffennaf 2006

Dewch yn eich miloedd i un o safleoedd Amgueddfa Cymru yn ardal Caerdydd yn ystod mis Gorffennaf!