Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

143 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cyfle Am Lun

9 Mehefin 2006

Mae Corus yn troi nôl at y dyfodol i geisio addysgu miloedd o bobl yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Cyfle unigryw yma i weld Gladiatoriaid Rhufeinig yn ne Cymru

8 Mehefin 2006

Dewch draw i Amffitheatr Rhufeinig Caerllion ym mis Gorffennaf i weld Gladiatoriaid Rhufeinig go iawn yn dangos eu doniau.

Cynrychiolwyr o Slofacia yn ymweld â Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

8 Mehefin 2006

Ddydd Mawrth, 6 Mehefin, bu Cwnswl Anrhydeddus Slofacia yng Nghymru, Nigel Payne ar ymweliad â Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, gyda grŵp o uwch-swyddogion o’r wlad, er mwyn cael blas ar beth o hanes Cymru.

Amgueddfa Cymru yn Galw ar Weddwon Pêl Droed Ym Mhob Man

7 Mehefin 2006

Os dyw gwylio grŵp o ddynion yn cicio pêl o gwmpas cae am awr a hanner ddim yn apelio atoch, bydd gennych ddigonedd o amser ar eich dwylo dros y mis nesaf wrth i Gwpan y Byd gychwyn yn yr Almaen yr wythnos hon.

Dewch Am Dro i Amgueddfa Wlân Cymru ym Mis Mehefin

5 Mehefin 2006

Gyda'r haf wedi cyrraedd o'r diwedd mae'n bryd meddwl am lefydd gwahanol i fynd er mwyn cadw'r teulu cyfan yn ddiwyd ar benwythnosau. A does unman gwell ar ddiwrnod braf nag Amgueddfa Wlân Cymru ym mhentref bychan Dre-fach Felindre yng nghefn gwlad Sir Gâr – amgueddfa a ganmolwyd yng Ngwobr Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn yn ddiweddar.

Marwolaeth yng Nghymru: 4000–3000 CC

2 Mehefin 2006

8 Mehefin – 24 Medi 2006
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Tinkinswood, Bryn yr Hen Bobl, Bryn Celli Ddu a Pipton – dyma bedwar o'r siambrau claddu sy'n ymddangos yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ‘Marwolaeth yng Nghymru: 4000-3000 CC', rhwng 8 Mehefin a 24 Medi.