Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

143 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

The People's Museum

18 Mai 2006

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn un o ryw 70 o amgueddfeydd a fydd yn ymddangos mewn cyfres arbennig a gaiff ei darlledu ar BBC 2 yn ddiweddarach yn y mis. Bydd The People's Museum yn dechrau ar BBC 2 ddydd Llun, 15 Mai am 3.30 pm. Bydd pob rhaglen yn edrych ar bedair amgueddfa, gyda phob un yn cyflwyno un eitem arbennig. Caiff y gynulleidfa wahoddiad i bleidleisio dros eu hoff eitem arbennig ym mhob rhaglen a chaiff yr enillydd ei gynnwys mewn rhith People's Museum.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn Paratoi am ei Chanmlwyddiant yn 2007

18 Mai 2006

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cychwyn ar un o'r datblygiadau mwyaf yn ei hanes, wrth ail-ddatblygu ac adnewyddu ei horielau celf.

Dewch i ddysgu am ganeuon a gweddillion yn y de-ddwyrain ym mis Mai

11 Mai 2006

Mae digonedd o adloniant i ddiddanu'r teulu cyfan yn Big Pit ac yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ym mis Mai. Yn ogystal â dathlu Mis yr Amgueddfeydd ac Orielau a'r Wythnos Addysg Oedolion, mae'r ddwy amgueddfa'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i chi eu mwynhau.

Digwyddiadau yn Amgueddfa Lechi Cymru

9 Mai 2006

Mai 2006

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae gwneud ffan lechi neu beth yn union yw patrwm pren? Dewch i Amgueddfa Lechi Cymru yn ystod y mis hwn (mis Mai), i gael gwybod yr ateb. Mis Mai yw mis cenedlaethol Amgueddfeydd — mis arbennig i ddathlu gwaith amgueddfeydd drwy'r wlad ac i ddangos y trysorau sydd ar gael - a bydd yr Amgueddfa yn cynnal llu o weithgareddau!

Dathlu Ysgol Maestir gyda CD Rom addysg newydd

4 Mai 2006

Un o hoff adeiladau ymwelwyr Sain Ffagan yw Ysgol Maestir o Lambed, Ceredigion. Mae'r ysgol wledig fechan hon, sydd wedi cael ei hadfer yn hyfryd, yn nodweddiadol o ddiwedd oes Victoria pan ddaeth addysg elfennol yn hanfodol i bob plentyn yng Nghymru a Lloegr.

Bysedd Gwyrdd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

3 Mai 2006

Os yw garddio'n mynd â’ch bryd chi, dewch draw i Oriel Ddarganfod Glanely yn ystod mis Mai. Mae ‘na ddigonedd o ddigwyddiadau ar gael ar gyfer pob oedran! Ac os ydych chi wrthi ar hyn o bryd yn ceisio dewis gyrfa, yna beth am ystyried yr Amgueddfa fel opsiwn? Fel rhan o ddathliadau Wythnos Addysg Oedolion, mae staff yr Amgueddfa ar gael i’ch helpu i wneud eich dewis!