Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

143 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Diffoddwch y Teledu a Dewch I Fwynhau Amgueddfeydd Cymru

25 Ebrill 2006

Wythnos Genedlaethol Diffodd y Teledu 24 – 29 Ebrill 2006

Mae gan Amgueddfa Cymru ddigonedd o bethau i'ch temtio chi oddi ar y soffa o flaen y bocs yn ystod Wythnos Genedlaethol Diffodd y Teledu

Tŷ llawn yn narlith flynyddol Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

13 Ebrill 2006

Cafodd tymor 2006 Big Pit hwb mawr brynhawn Sadwrn gyda nifer fwy o ymwelwyr nag erioed o’r blaen yn mynychu’r gyngerdd amser cinio a’r Ddarlith Flynyddol.

Amgueddfeydd, Treftadaeth, Diwylliant — Beth yw'r Pwynt?

13 Ebrill 2006

Ar Dir Cyffredin

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 11 Ebrill – 21 Mai 2006

Rhufeiniaid a 'Ragtime' yn y de-ddwyrain dros y Pasg

10 Ebrill 2006

Dewch â’r teulu draw i ddwy amgueddfa Amgueddfa Cymru yng Ngwent dros y Pasg i ddysgu am y Rhufeiniaid fel plant a Cherddoriaeth yn ardaloedd diwydiannol y de.

Profiad cofiadwy i'r teulu oll yn Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis dros gyfnod y Pasg

6 Ebrill 2006

Os am ddiwrnod allan cofiadwy yn ystod gwyliau'r Pasg, yna Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis ydi'r lle i ddod!

Gweithgareddau Amgueddfa Cymru dros Wyliau'r Pasg

6 Ebrill 2006

Mae gan Amgueddfa Cymru rywbeth i'w gynnig i bawb dros wyliau'r Pasg.