Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

143 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tŷ llawn arall yn Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

6 Ebrill 2006

Gwerthodd holl docynnau Darlith Flynyddol Big Pit eleni mewn llai na 24 awr.

Gwyddoniaeth Grasboeth

6 Ebrill 2006

Gwyddoniaeth yw thema mis Ebrill yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae ‘na ddigonedd o ddigwyddiadau ar gael i bob oedran!

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau wedi ennill gwobr ddylunio flaenllaw

6 Ebrill 2006

Roedd yr atyniad £33.5 miliwn ymhlith 22 o adeiladau ledled y DU i ennill Gwobrau'r Ymddiriedolaeth Ddinesig. Cyflwynwyd 316 o adeiladau ar gyfer y wobr sy'n cydnabod pensaernïaeth dda a'r ffordd mae'r cyhoedd yn defnyddio'r adeilad. Mae'r Amgueddfa wedi denu dros 85,000 o ymwelwyr ers iddi agor fis Hydref diwethaf, ac enillodd y wobr am wneud cyfraniad arbennig at ansawdd a gwedd yr amgylchedd.

BRUNEL – Gweithiau yng Nghymru: Works in Wales

5 Ebrill 2006

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau’n lansio arddangosfa dros dro newydd sy’n edrych ar waith Isambard Kingdom Brunel yn Ne Cymru ar 6 Ebrill 2006. Mae’r arddangosfa’n defnyddio delweddau modern ac archif i ddangos sut helpodd gwaith Brunel ar reilffyrdd, pontydd, dociau a llongau yn yr ardal yma i chwyldroi trafnidiaeth a gosod Cymru ar flaen y gad yn y chwyldro diwydiannol rhyngwladol.

DEWCH â gwobr gulbenkian i Abertawe medd amgueddfa wlân cymru

5 Ebrill 2006

Amgueddfa Wlân Cymru yw’r ddiweddaraf o deulu Amgueddfa Cymru i annog ymwelwyr a chyfeillion yr amgueddfa i gefnogi cais Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yng Ngwobr Gulbenkian eleni. Mae’r amgueddfa, a leolir ym mhentref Dre-fach Felindre yn un o dair amgueddfa sy’n adrodd hanes diwydiannau penodol, gydag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, yn adrodd hanes cyffredinol diwydiant yng Nghymru ers y Chwyldro Diwydiannol.

Ymunwch yn hwyl yr ŵy-l yn Amgueddfa Wlân Cymru y Pasg hwn

4 Ebrill 2006

Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre yw'r lle i ddod y Pasg hwn os ydych chi'n chwilio am lond lle o hwyl gwlanog!