Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

143 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gweld Sêr ar y Glannau

6 Mawrth 2006

Anghofiwch yr Oscars – dewch i weld y sêr yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau!

Amgueddfa Cymru yn lansio apêl am atgofion

3 Mawrth 2006

Ganrif a mwy yn ôl, gydag arian yn brin yn ardaloedd chwarelyddol y gogledd, mudodd nifer o deuluoedd draw i America i chwilio am fywyd gwell yn ardal Granville yn nhalaith Efrog Newydd. Oedd aelodau o’ch teulu chi ymysg y rheini a adawodd Cymru? Os felly, mae Amgueddfa Cymru am glywed gennych chi.

Robin Gwyndaf yn ymddeol o Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

23 Chwefror 2006

Ym 1964, dechreuodd hanesydd ifanc ar ei waith yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Erbyn hyn, Dr Robin Gwyndaf yw un o'r enwau sy'n dod i'r meddwl ar unwaith wrth sôn am yr Amgueddfa a'r gwaith ymchwil arbennig ym maes llên gwerin a hanes llafar. Eleni, bydd Dr Gwyndaf, Curadur Bywyd Gwerin yr Amgueddfa, yn ymddeol o Sain Ffagan. Yn ddi-os, bydd yn gadael gwaith ymchwil a chasgliad sydd heb ei ail yma yng Nghymru – os nad yn y byd i gyd.

Gwnewch amser i ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol

23 Chwefror 2006

Mae gan Amgueddfa Cymru saith o amgueddfeydd hynod ar hyd a lled Cymru – mae pob un yn lle perffaith i dreulio awr ginio lawn ddydd Gwener (24 Chwefror), sef Diwrnod Gweithio'ch Oriau Go Iawn, felly beth am gymryd awr ginio go iawn a’i threulio yn crwydro un o’n teulu hynod o amgueddfeydd?

Dewch i dreulio awr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

22 Chwefror 2006

Ddydd Gwener (24 Chwefror), mae hi'n Ddiwrnod Gweithio eich Oriau Go Iawn, felly beth am gymryd awr ginio go iawn a'i threulio yn crwydro Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru?

Dewch am dro i Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

22 Chwefror 2006

Ddydd Gwener (24 Chwefror), mae hi'n Ddiwrnod Gweithio eich Oriau Go Iawn, felly beth am gymryd awr ginio go iawn a'i threulio yn crwydro un o deulu hynod Amgueddfa Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru?