Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

143 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – y lle perffaith i dreulio Diwrnod Gweithio Eich Oriau Go Iawn!

21 Chwefror 2006

Ddydd Gwener (24 Chwefror), mae hi’n Ddiwrnod Gweithio eich Oriau Go Iawn, felly beth am gymryd awr ginio go iawn a’i threulio yn crwydro un o deulu hynod Amgueddfa Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd?

Sioe Trenau bach i ddatgelu lliwiau cywir UNA!

17 Chwefror 2006

Mawr, bach,go wir neu cogio...mae rhywbeth i bawb yn sioe trenau bach blynyddol Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis, rhwng Chwefror 23 a 26 2006. Mae'r digwyddiad, sydd bellach yn denu miloedd o bob gwr o Brydain, yn gyfle arbennig i bobl o bob oed fwynhau hud a lledrith trenau obob math.

Llechi Llenyddol gyda "MEIFOD"

17 Chwefror 2006

13 – 17 Chwefror 2006

Trawsnewidwyd seiniau a hanes gweithdai diwydiannol Fictorianaidd i farddoniaeth wythnos yma fel rhan o brosiect arbennig a chynhaliwyd yn Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis.

Hwyl gwyddonol dros hanner tymor

16 Chwefror 2006

Archwilio gwely'r môr a gwaith gwyddonol sydd wedi cael ei wneud ym Môr Hafren fydd thema fawr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, yn ystod y gwyliau. Dewch i gymryd rhan yn y sioe bywyd gwyllt morol sy'n digwydd bob dydd yn ystod y gwyliau. Neu beth am rhoi cynnig ar fod yn wyddonydd morol a darganfyddwch y creaduriaid gwych a gwyllt syn byw ar wely Môr Hafren. Cymrwch gip ar y lluniau sonar diweddaraf i weld tonnau anferth o dywod a hyd yn oed llongddrylliadau! Hyn ar 19 Chwefror, 2.30pm.

Digwyddiadau hanner tymor gan Amgueddfa Cymru

16 Chwefror 2006

Mae gan Amgueddfa Cymru rywbeth ar gyfer pawb yn ei saith amgueddfa ar hyd a lled Cymru, yn ystod hanner tymor.

Dewch i Big Pit am brofiad heb ei ail yn ystod hanner tymor

16 Chwefror 2006

Mae llond lle o bethau i'r teulu cyfan ei weld a'i wneud yn Big Pit yn ystod gwyliau hanner tymor, felly beth am alw draw i'r pwll am brofiad bythgofiadwy?