Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

141 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dysgwch sut i arbed ynni yn Big Pit y gwyliau hwn

1 Tachwedd 2006

Bydd ymwelwyr â Big Pit yn dysgu sut i arbed ynni o amgylch y cartref yn ystod gwyliau hanner tymor, a bydd cyfle i wneud neidr gwarchod gwres arbennig i gadw'r gwynt allan.

Chwiliwch am drysor Rhufeinig y gwyliau hwn

1 Tachwedd 2006

Allwch chi ddilyn yr helfa drysor i ennill gwobr Rufeinig arbennig yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion, yn ystod gwyliau hanner tymor?

Sain Ffagan yn cael blas ar Galan Gaeaf

31 Hydref 2006

Diwrnodau Afalau yn rhan o'r dathliadau yn yr Amgueddfa Werin

A hithau'n gyfnod Calan Caeaf, sy'n cael ei gysylltu yn draddodiadol â thwco afalau ac afalau taffi, mae Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn cynnal Penwythnos Afalau ar 28 a 29 Hydref 2006.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn Dathlu'r Wyl Ddiwylliannau Foslemaid

30 Hydref 2006

Dewch draw i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ystod mis Tachwedd am wledd o ddigwyddiadau, a rhywbeth ar gyfer pobl o bob oed.

Corynnod ar y Glannau

26 Hydref 2006

Ymysg amryw o ddigwyddiadau eraill, cewch gyfle i ddysgu am gorynnod a'r bywyd gwyllt rhyfeddol sydd yn ein camlesi ac oddi amgylch yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod yr hanner tymor.

Blwyddyn Arall o Lwyddiant i Amgueddfa Cymru

19 Hydref 2006

Wrth i Amgueddfa Cymru baratoi i ddathlu'i chanmlwyddiant yn 2007, cyhoeddir ei Hadroddiad Blynyddol am y flwyddyn ddiwethaf, sy'n cloriannu cyfnod cyffrous arall yn hanes yr Amgueddfa.