Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

143 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dewch i Lanberis i Glywed Gweledigaeth Amgueddfa Cymru!

29 Medi 2006

Bydd cyfle i ymuno mewn trafodaeth arbennig yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis am 2.30pm, ddydd Gwener 29 Medi. Mae’r digwyddiad yn un o gyfres gan Amgueddfa Cymru i drafod ei Gweledigaeth a’i datblygiad dros y deng mlynedd nesaf i fod yn Amgueddfa Ddysg o Safon Ryngwladol. Bydd cyfle hefyd i glywed am rhai o weithgareddau Partneriaeth y sefydliad ar hyd a lled Cymru.

Partneriaeth Berffaith

26 Medi 2006

Lansiwyd casgliad newydd o waith celf a grëwyd gan rai o aelodau Hafal - y prif sefydliad yng Nghymru sy'n gweithio gyda phobl sy'n adferiad o afiechyd meddwl difrifol - yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.

'Samplwch' Amgueddfa Wlân Cymru

26 Medi 2006

Dysgwch sut i gynllunio a chreu sampler yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, ddydd Gwener 20 a dydd Sadwrn 21 Hydref gyda chymorth y bwyth wraig boblogaidd, Susan Smith.

Hydref blasus yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

26 Medi 2006

Bwyd fydd canolbwynt calendr Sain Ffagan mis Hydref 2006 gyda dewis eang o ddigwyddiadau i roi blas ar eich mis chi.

Dewch i Lanberis i Glywed am Weledigaeth Amgueddfa Cymru!

26 Medi 2006

Bydd cyfle i ymuno mewn trafodaeth arbennig yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis am 2.30 pm, ddydd Gwener 29 Medi.

Ail-greu Odyn Galch Ganoloesol yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

22 Medi 2006

Odyn galch o'r 13 ganrif, a adeiladwyd gan dîm o wirfoddolwyr dan arweiniad y pensaer Prydeinig nodedig Stafford Holmes, yw aelod diweddaraf casgliadau hanes Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.