Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

141 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gwahoddiad i barti ‘Lady Hutt’

7 Medi 2006

Bydd Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn dathlu pen-blwydd ‘Lady Hutt’ yn 100 oed dydd Sadwrn yma, 2 Medi 2006.

Hanes ‘ llwyau traddodiadol’

7 Medi 2006

Lansio llyfr newydd Gwyndaf Breese yn Sain Ffagan: Amguedddfa Werin Cymru

Bu’r crefftwr Gwyndaf Breese yn arddangos ei grefft ac yn arwyddo copïau o’i lyfr newydd ‘Llwyau Traddodiadol’ ar ddydd Sadwrn 19 Awst 2006 yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru – atyniad mwyaf poblogaidd Cymru.

Yn trefnu noson allan? Dewch i gymryd rhan yn Nhaith Ystlumod Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

7 Medi 2006

Anghofiwch am y sinema, pryd o fwyd yn eich hoff fwyty neu noson o flaen y teledu. Mae Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn cynnig ffordd wahanol o dreulio nos Wener – Taith Ystlumod.

Amgueddfa'n denu miloedd

4 Medi 2006

Mae mwy na 200,000 o bobl wedi ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ers iddi agor mis Hydref y llynedd, ac mae llawer ohonynt wedi addo ail-ymweld â’r lle yn y dyfodol.

Hanfod Hanes...I'r Gymru Fydd

17 Awst 2006

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau oedd lleoliad brecwast arbennig a drefnwyd gan Amgueddfa Cymru fel rhan o ddathliadau Hanfod Hanes...I’r Gymru Fydd.

Cydweithio'n Llwyddiant i'r Amgueddfa a'r Llyfrgell

17 Awst 2006

Fe fu cydweithio ar faes yr Eisteddfod yn llwyddiant mawr i Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru eleni.