Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

143 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Peidiwch â Difa'r Ddaear!

17 Awst 2006

Ym Mhrydain, rydym yn cynhyrchu digon o sbwriel i lenwi Stadiwm y Mileniwm bob wythnos!  Pe byddai pawb yn byw fel ni, byddai angen dau fyd a hanner arnom!

Cychwyn da i'r cydweithio ar Faes y Brifwyl

8 Awst 2006

Daeth bron i 2,000 o ymwelwyr i stondin Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe ddydd Sadwrn cyntaf yr ŵyl. Dyma yw'r tro cyntaf i'r Llyfrgell a'r Amgueddfa gydweithio yn yr Eisteddfod, ac mae'r stondin eisoes wedi profi yn ffefryn mawr gydag Eisteddfodwyr o bob oed.

Celfyddyd yn cwrdd â diwydiant yn Eisteddfod Abertawe

8 Awst 2006

Blue MacAskill – Artist Comisiwn gydag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Mae Blue MacAskill, artist, ffotograffydd, a gwneuthurwraig ffilmiau, wedi cael ei chomisiynu gan Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru i greu gwaith ar gyfer yr Eisteddfod, sef yr ŵyl ddiwylliannol flynyddol awyr-agored fwyaf yng Ngorllewin Ewrop, a gynhelir yn Abertawe rhwng 5 a 12 Awst 2006.

Hwyl gyda llechi yn yr haf!

7 Awst 2006

24 Gorffennaf – 1 Medi 2006

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth i'r teulu ei wneud yr haf hwn dewch i Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis. Mae gennym raglen lawn o weithgareddau, yn amrywio o addurno ffrâm llun gyda mosaig llechi i liwio llechi, defnyddio'r Pecyn Art Cart a gwneud bathodynnau. Hynny yw, mae yma rywbeth i blesio pawb!

Llond lle o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan ar faes yr Eisteddfod

3 Awst 2006

Beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd, byddwch yn sicr o gael eich diddori wrth ymweld â stondin Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar faes yr Eisteddfod eleni.

Amgueddfa Cymru yn dathlu Ymgyrch Hanfod Hanes

3 Awst 2006

Pam fod hanes mor bwysig i ni? Sut hoffen ni i ddechrau'r unfed ganrif ar hugain gael ei chofio ymhen cenedlaethau? Ydyn ni'n gwneud digon i gofio ac i ddathlu bywydau ein cyndeidiau?