Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

73 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Un eicon ar bymtheg o saith rhyfeddod Cymru

27 Gorffennaf 2007

Ar 31 Gorffennaf 2007, daw sêr o bob rhan o Gymru at ei gilydd ar raglen deledu newydd i bledio achos eu dewis fel trysor mwyaf y genedl.   

Priodfab a Phriodferch yn mynd Danddaear

19 Gorffennaf 2007

Fe wnaeth ymwelwyr i Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru fwynhau eu diwrnod gymaint, maen nhw'n dychwelyd yno dydd Sadwrn (14 Gorffennaf) gyda'u gwesteion priodas!

Cyfle i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ennill Gwobr Loteri Genedlaethol.

13 Gorffennaf 2007

Dewiswyd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i frwydro yn erbyn llu o brojectau eraill a ariannir gan y Loteri i ennill Gwobr Loteri Genedlaethol, £2,000 a chyfle i ymddangos ar deledu cenedlaethol.

Teithio i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar y ffordd fawr?

12 Gorffennaf 2007

Newyddion Pwysig am Gau Heol: Codi Pont ar Heol Fabian - Bwriedir codi'r strwythur enfawr ar benwythnosau gan gychwyn ar 20 a'r 27 Gorffennaf 2007. Bydd yn rhaid cau Heol Fabian yn y ddau gyfeiriad ar y penwythnosau hynny. Bydd yr heol yn cau rhwng 7.00 pm a 10.00 pm ar y dydd Gwener ar y penwythnosau hynny ac yn parhau i fod ar gau hyd at 6 am ar y bore Llun.

Pen-blwydd Pwysig, Milwyr Medrus ac Arddangosfa Ardderchog - Yr Ermine Street Guard yn dathlu 35 mlynedd yn y Sioe Filwrol Rufei

4 Gorffennaf 2007

Mae’r Ermine Street Guard yn griw cyfarwydd yn Sioe Filwrol Rufeinig Caerllion. Ond gan fod y Gwarchodlu’n dathlu 35 mlynedd ers ei sefydlu eleni, bydd y digwyddiad ar 7 ac 8 Gorffennaf 2007 yn bwysicach fyth i’r milwyr.

Mae Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn falch fod y Gwarchodlu’n dychwelyd i’r digwyddiad arbennig, union 35 mlynedd ers i’r wyth aelod gwreiddiol gymryd rhan yn ym mhasiant hanesyddol pentrefi Witcombe a Bentham, Swydd Gaerloyw am y tro cyntaf.

Diwydiant, Diwylliant: cyfraniad chwiorydd Gregynog i Gymru

3 Gorffennaf 2007

14 Gorffennaf 2007 - 6 Ionawr 2008

I ddathlu canmlwyddiant Amgueddfa Cymru, caiff arddangosfa bwysig sy'n edrych ar fywydau hynod y chwiorydd Gwendoline (1882-1951) a Margaret Davies (1884-1963) ei chynnal yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Cronnodd y ddwy chwaer eithriadol hyn un o gasgliadau celf mwyaf arwyddocaol yr 20fed ganrif, a nhw oedd y cyfranwyr mwyaf at gasgliadau'r Amgueddfa yn ystod ei chan mlynedd gyntaf.